Nova telefonska številka

Danes je bila izvedena priključitev ambulante na telefonsko omrežje. Telefonska številka je: (02) 546 28 18