Zaposleni

Zdravnica Alenka Horvat, dr. med. spec. pediater je rojena 28.5.1973 v Murski Soboti. Končala je gimnazijsko šolanje v Murski Soboti, nato pa nadaljevala s študijem medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Študij je zaključila leta 1998. Trinajst let je bila zaposlena na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota. Specialistični izpit iz pediatrije je opravila leta 2011. Po pridobitvi koncesije v letu 2012 je pričela z delom na primarnem nivoju v okviru otroške ambulante.

DSC_0023

Medicinska sestra Judita Škodnik je rojena 16.07.1975 v Murski Soboti. Končala je srednjo medicinsko šolo v M.Soboti leta 1994. Zaključni izpit je opravila v Zdravstvenem domu v M.Soboti leta 1995. Njena prva služba je bila v splošni ambulanti v zdravstvenem domu v Murski Soboti. Zatem je pričela z delom v zasebni otroški ambulanti v Murski Soboti, kjer je delala 15 let. Med delom se je redno izobraževala na svojem področju. Nekaj časa je delala v Avstriji v domu za ostarele. Leta 2012 je ponovno pričela z delom v otroški ambulanti.

DSC_0004

Mojca Bagari je rojena 28.08.1995 v Rakičanu. Leta 2014 je uspešno zaključila Srednjo zdravstveno šolo v Murski Soboti in se zatem vpisala na Zdravstveno fakulteto v Ljubljani smer babištvo. Kot absolventka se je zaposlila v naši ambulanti februarja 2018, sprva kot pripravnica, strokovni izpit za tehnico zdravstvene nege je opravila oktobra 2018, v vmesnem času pa je postala diplomirana babica.