Prošnja za izdajo bolniškega lista

Vašo prošnjo bomo obdelali v delovnem času ambulante.

Opišite, ali potrebujete bolniški list za nego otroka ali za spremstvo na pregled. V kolikor se zahtevek nanaša na spremstvo, navedite ime ustanove, v katero ste spremljali otroka. Če potrebujete bolniški list za kombinacijo nege in spremstva, navedite datume, ko ste izvajali spremstvo.